MENU 10 vegetarian maki set - 30 ks

30 ks / hosomaki set - 6 ks kappa, 6 ks avocado, 6 ks oshinko, 6 ks tamago, 6 ks shitake

380,00 Kč