MENU 9 vegetarian set - 16 ks

16 ks / 2 ks nigiri tamago, 6 ks hosomaki shitake, 8 ks vegetarian roll

420,00 Kč