MENU 4 - 30 ks

30 ks / 6 ks hosomaki sake, 6 ks hosomaki tekka, 6 ks hosomaki avocado, 6 ks hosomaki kappa, 6 ks hosomaki oshinko

450,00 Kč